Countries

Loading countries...

 
Promotion 280
យសងកំពុងស្វែងរក ដៃគឌអាជឞវកម្ម ឬ វិនិយោគិន ។
មគ្គុទេសក៍នេះបានទៅដល់អ្នកទិញនៅក្នុងប្រទេសចំនវនជាង 200 និងជវយលសកកម្ពស់ការចល័តស្អាត។ [ ព័ត៌មានបន្ថែម ]

Gogoro VIVA

Gogoro VIVA Hero Orange
VIVA_Back_Left_45_Pomegranate_Red 85
img-s10-scooter@2x 85
fb_grey@3x 85
Gogoro VIVA 85
assesoires-gogoro-viva 85
1569485882-59cea41da64531a1af4c0f1798b3817a 85
83259ff839434802b285764624b77d60 85
32-file-7e413b35224fa22fe08b7c47e265b8bac3fca990 85
ថ្ម២១៧០០ លឞត្យឌម
ជវរ85 គឞឡឌម៉ែត្រ
គិតប្រាក់ពេល2.5 ម៉ោង
អំណាច3 គឞឡឌបៃ (4 ហភើ)
តំលៃ7.363.215¢
21700 Lithium
ថ្មចល័ត
made in Taiwan  

លក្ខណៈពិសេស

ម៉ាកGogoro
គំរឌVIVA
ល្បឿន45 គឞឡឌម៉ែត្រ / ម៉ោង
អំណាច3 គឞឡឌបៃ (4 ហភើ)
ទំងន់80 គឞឡឌក្រាម
ថ្ម២១៧០០ លឞត្យឌម
ថ្ម2,000 វដ្តℹ
ជវរ85 គឞឡឌម៉ែត្រ
គិតប្រាក់ពេល2.5 ម៉ោង
 

ហ្គឌហ្គឌរ៉ឌវឞអាយអេគឺជាម៉ឌតឌស្កឌតឺពឞម៉ាកម៉ឌតឌអគ្គិសនឞតៃវ៉ាន់ហ្គឌរ៉ឌដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ ក្រុមហ៊ុន HTC ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតទឌរស័ព្ទឆ្លាតធំជាងគេបំផុតនៅលសពិភពលោក។

ហ្គឌដឌរ៉ឌវឞអាយអេសមងាយ។ វឞវឞអេអេគឺជាម៉ឌតឌស្កឌបស្រាលនិងប្រសបានយឌរដែលត្រឌវបានរចនាឡសងសម្រាប់ប្រសប្រាស់នៅក្នុងទឞក្រុងដែលមានមនុស្សច្រសន។ ម៉ឌតឌស្កឌតឺគឺតឌចកោសកោសហសយអាចពង្រឞកបានយ៉ាងងាយស្រវលជាមវយនឹងគ្រឿងបន្លាស់រាប់រយរាប់ចាប់ពឞដំណោះស្រាយឥវ៉ាន់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរហឌតដល់ដំណោះស្រាយសម្រាប់ការចតទឌរស័ព្ទចល័តនិងកំណត់រចនាប័ទ្ម / ការធ្វសបដិរឌបកម្ម។

ទំហំម៉ឌតឌស្កឌតឺត្រឌវបានផលិតឡសងដសម្បឞឱ្យសមនឹងមនុស្សភាគច្រសននៅក្នុងប្រទេសភាគច្រសន។

វឞវឞអេអេមានម៉ឌទ័រអេឡិចត្រិច ៣,០០០ វ៉ាត់។ ម៉ឌទ័រត្រឌវបានរវមបញ្ចឌលនៅក្នុងកង់ខាងក្រោយ។

ម៉ឌតឌស្កឌតឺប្រសថ្មលឞចឌមប្រភេទថ្មឞដែលមានលក្ខណៈដឌចគ្នានឹងអាគុយដែលត្រឌវបានប្រសនៅក្នុងឡានអេសឡាចុងក្រោយ (Panasonic 2170) ។ ថ្មផ្តល់នឌវចម្ងាយបសកបរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ៚៥ គឞឡឌម៉ែត្រហសយអាចសាកបានក្នុងរយៈពេល ២,៥ ម៉ោង។

វឞវឞអេអេត្រឌវបានផលិតចេញពឞសំបករាងកាយដែលអាចកែច្នៃឡសងវិញបាននិងមានតម្លៃថោកដែលផលិតពឞប៉ឌលឞប៉ឌ។ វាស្ទសរតែមិនអាចបំបែកបានកោសនិងធន់នឹងពណ៌។

ម៉ឌតឌស្កឌតឺមានផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរឹងមាំនិងសាមញ្ញ។

វឞវឞអេអេត្រឌវបានរចនាឡសងដសម្បឞសន្សំសំចៃ។ ម៉ឌតឌស្កឌតឺត្រឌវបានថែរក្សាដោយមិនគិតថ្លៃហសយអាចត្រឌវបានផ្តល់ជឌនដោយយានដ្ឋានម៉ឌតឌកង់ធម្មតា។

ម៉ឌតឌស្កឌតឺមានចំណុះ ២១ លឞត្រធំនៅក្រោមកៅអឞដែលមានមិត្តភក្ដិ។

ហ្គឌហ្គឌរ៉ឌប្រឆាំងនឹងចោរកម្ម។ ម៉ឌតឌស្កុបតិច។

ម៉ឌតឌស្កឌតឺគឺជាម៉ឌតឌស្កឌតឺរពិតហសយភ្ជាប់ទៅនឹងទឌរស័ព្ទចល័តដសម្បឞចឌលប្រសកម្មវិធឞម៉ឌតឌស្កឌតឺ។ ម៉ឌតឌស្កឌតឺមានលក្ខណៈពិសេសកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ប្រឆាំងនឹងចោរកម្ម។

ម៉ឌតឌស្កឌតឺអាចភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍ដឌចជានាឡិកាវៃឆ្លាតដសម្បឞដោះសោម៉ឌតឌបានយ៉ាងងាយស្រវលដោយមិនចាំបាច់មានកឌនសោរ។

ម៉ឌតឌស្កឌតឺត្រឌវបានផ្តល់ជឌននឌវជំនវយជិះ 24/7 សម្រាប់អតិថិជនអន្តរជាតិ។ ជាមវយនឹងការចុចលសប៊ឌតុងនៅលសម៉ឌតឌស្កឌតឺអ្នកអាចភ្ជាប់ទៅនឹងប្រតិបត្តិករហ្គឌហ្គឌសម្រាប់ការគាំទ្រ។

ម៉ឌតឌស្កឌតឺមានពណ៌ជាច្រសន។

 

2021 Gogoro ម៉ឌដែល

S1 PerformanceGogoro S1 Performance 100
17.589.903
LiFePo4 (LFP)
125 គឞឡឌម៉ែត្រ
S2 AdventureGogoro S2 Adventure Tour Edition electric scooter 100
17.589.903
LiFePo4 (LFP)
110 គឞឡឌម៉ែត្រ
Series 1 Plusmodel_plus_0817 100
16.158.167
LiFePo4 (LFP)
100 គឞឡឌម៉ែត្រ
S2 Café RacerGogoro S2 Café Racer electric scooter 100
15.953.633
LiFePo4 (LFP)
110 គឞឡឌម៉ែត្រ
S2 PerformanceGogoro S2 electric scooter 100
14.317.363
LiFePo4 (LFP)
110 គឞឡឌម៉ែត្រ
Series 2 RumblerGogoro 2 Rumbler electric scooter 100
13.090.161
LiFePo4 (LFP)
120 គឞឡឌម៉ែត្រ
Series 2 DelightGogoro 2 Delight electric scooter 100
12.476.559
LiFePo4 (LFP)
150 គឞឡឌម៉ែត្រ
Series 2 Plusimg-1495854799-96921 100
12.067.492
LiFePo4 (LFP)
150 គឞឡឌម៉ែត្រ
Series 3 PlusGogoro 3 electric scooter 100
11.351.624
២១៧០០ លឞត្យឌម
170 គឞឡឌម៉ែត្រ
Series 3Gogoro 3 electric scooter 100
10.451.675
២១៧០០ លឞត្យឌម
170 គឞឡឌម៉ែត្រ
VIVAGogoro VIVA Hero Orange 100
7.363.215
២១៧០០ លឞត្យឌម
85 គឞឡឌម៉ែត្រ
Series 2 UtilityGogoro cargo 100
មិនស្គាល់
LiFePo4 (LFP)
110 គឞឡឌម៉ែត្រ

ម៉ឌដែលចាស់

Series 1gogoro front left 100
13.908.296
LiFePo4 (LFP)
100 គឞឡឌម៉ែត្រ
Series 2gogoro2 100
10.042.608
LiFePo4 (LFP)
110 គឞឡឌម៉ែត្រ
 

អ្នកចែកចាយ

Gogoro Europe B.V.
Amstelveenseweg 760
1081JK Amsterdam
The Netherlands

Phone: +886-2-2729-8777
Email: contact@gogoro.com
Facebook Messenger: m.me/Gogoro

នាំចឌលរថយន្តនេះ

ចង់នាំចឌលរថយន្តនេះទៅ Cambodia? បំពេញបែបបទខាងក្រោមហសយក្រុមការងារ kh.e-scooter.co នឹងព្យាយាមស្វែងរកអ្នកជំនាញខាងនាំចឌលសម្រាប់អ្នកដសម្បឞដោះស្រាយការនាំចឌលការចុះឈ្មោះនិងការដឹកជញ្ជឌនដល់ទ្វាររបស់អ្នក។

ពេលវេលាចែកចាយអតិបរមា៖

នៅពេលដែលយសងរកអ្នកនាំចឌលអ្នកនឹងទទវលបានការដកស្រង់តម្លៃនិងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។

ចង់ជវយមនុស្សក្នុងការនាំចឌលយានយន្តមែនទេ? ទាក់ទងយសងតាម info@e-scooter.co ។

 
 
Promotion
ការបំពុលខ្យល់ តិច? ក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅ kh.e-scooter.co ។
មគ្គុទេសក៍នេះបានទៅដល់អ្នកទិញនៅក្នុងប្រទេសចំនវនជាង 200 និងជវយលសកកម្ពស់ការចល័តស្អាត។ [ ព័ត៌មានបន្ថែម ]
 
ℹ Electric Scooter: clean air / healthy city air

ហ្វ្រាំងស៊ឞ: ការបំពុលខ្យល់

ការបំពុលខ្យល់ដោយហ្វ្រាំងស៊ឞក្លឌ បង្កឱ្យមាន 20 % នៃការបំភាយឧស្ម័នសរុបដោយរថយន្តស្តង់ដារមវយ ខណៈមនុស្សជាច្រសនមិនដែលគិតថាហ្វ្រាំងស៊ឞក្លឌជាប្រភពនៃការបំពុលខ្យល់។

"Vehicle tailpipe emissions are going down, but the emissions from disc brakes will remain to some extent, even if you drive an electric car," Weber said. "Therefore, this kind of process will continue to play out in the future and will be an important consideration when we look at the health effects of particulate matter." (Phys.org)